❕ریاضی – مقایسه کسر ها – پایه سوم – صفحه 55

🔸موضوع : بهبود و تقویت یادگیری مفهوم کسر در ریاضی پایه سوم

❗دبستان شهید نژاد مقدم (نرگس طریقی ، حکیمه مقدم ، پری گل فرد قاسمی ، خورشید عسگری مقدم ، لیلا کوده چوپانی)

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon