❕پایه دوم – کتاب ریاضی – صفحه 95 – جمع فرآیندی

🔸موضوع : بررسی میزان یادگیری و جذابیت درس ریاضی در دانش آموزان کلاس دوم

❗دبستان شهدای شاقوزکوتی (طاهره وکیلی ، سید آرام حسین زاده ، زینت رمضان زاده)

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon