▪️ ویژه آموزگاران ، معاونین آموزشی و مدیران مدارس دوره ی ابتدایی

در راستای ارتقای دانش شغلی و بروز رسانی توانمندهای تخصصی معلمان در فرآیند آموزش ، شیوه نامه پنجمین فراخوان یاددهی – یادگیری ویژه سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ؛ با عنایت به بند ۲۳ شاخص تفاهم نامه، ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه، مساعی خویش را در فرآیند اجرای فراخوان مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند و نسبت به ارسال آثار همکاران تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ اقدام نمایند.

🔴 فرآیند اجرا:
1⃣ پنجمین فراخوان فرآیند ياددهی – يادگيری در شش محور ” طراحی آزمون عملکردی ، طراحی آزمون مدادکاغذی ، طراحی تکالیف مهارت محور ، طراحی بازی های آموزشی تلفیقی ، طراحی دست ساخته های کمک آموزشی و طراحی اینفوگرافیک ” در سطح شهرستان برگزار می گردد.

2⃣ کلیه ی آموزگاران جهت شرکت در فراخوان می توانند در پایه تثبیتی خود شرکت نمایند.

3⃣ مدیران و معاونین آموزشی جهت شرکت در فراخوان ، می توانند به دلخواه یکی از پایه ها را انتخاب نمایند.

4⃣ هر همکار فقط می تواند در ۱ محور انتخابی ، آثار خود را ارسال نماید.

5⃣ شناسنامه اثر با توجه به بند ۴ شیوه نامه ، در صفحه اول فایل PDF ، اثر ارسالی قید گردد.

6⃣ با عنایت به محورهای تعیین شده ؛ همکاران گرامی می توانند پس از پایان تولید اثر ، مشخصات و فایل PDF اثر را تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ از طریق فرم الکترونیکی زیر ارسال نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceKFpO3qKnk9zX0rqajus6GhMr0IBBlfDhhDRHEVId5WUwZA/viewform?usp=sf_link

7⃣ همکاران محترم می توانند جهت دریافت هر گونه اطلاعات به کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان مراجعه و يا با شماره ۵۴۲۲۷۰۳۵ تماس حاصل نمایند.

🖍 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2