آموزش پخش زنده در نرم افزار شاد ، تهیه و تولید توسط سرکار خانم صدیقه جمشیدی اول عضو کارگروه فناوری شهرستان تنکابن