#نشست
✅ نشست هفتگی راهبران آموزشی – تربیتی در سالن اجتماعات – ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

عناوین مطرح شده : 🔻🔻🔻

1 ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت مدارس و نیروهای جدید الورود
2 ارائه توضیحاتی در خصوص هماهنگی با مدیران جدیدالانتصاب
3 ارائه گزارشی از برنامه سالانه راهبران توسط هر راهبر


🔅کارشناس مسئول آموزش ابتدایی
🔅کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی

🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon