#نشست
🌺نشست تخصصی راهبران آموزشی – تربیتی دوره ابتدایی با سرپرست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن – ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

❕عناوین نشست : 🔻🔻🔻

1⃣ ارائه گزارش آماری مدارس دوره ابتدایی

2⃣ ارائه گزارش روند فعالیت راهبران آموزشی – تربیتی

3⃣ توضیحاتی در خصوص پایش عملکرد راهبران ، مدیران و معاونین

4⃣ ارائه گزارش در خصوص برنامه های توانمند سازی معلمان در سال گذشته

5⃣ برنامه ریزی جهت توانمند سازی معلمان در سال تحصیلی جدید

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن

🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon