🍀در این نشست موارد زیر بیان شد:

1⃣ معرفی سرگروه آموزشی مجموعه به مربیان
2⃣ ارائه شرح وظایف سرگروه های آموزشی
3⃣ بیان توضیحاتی پیرامون اهمیت و ضرورت اجرای طرح نظارت و پایش مستمر کلاس های نوآموزان
4⃣ بیان چالش ها و ارایه راهکار ها جهت ارتقای کیفیت آموزش
5⃣ پیشنهادات مربیان در خصوص چگونگی اجرای طرح پایش در کلاس های حضوری و مجازی
6⃣ نکاتی درباره ی وحدت رویه مربیان در خصوص مسائل آموزشی

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی ابتدایی و پیش دبستانی