#نشست
نشست تخصصی کارشناس مسئولان آموزش شهرستان تنکابن با جناب آقای علیرضا سعدی پور مدیر کل آموزش و پرورش استان مازندران و جناب آقای منصورکیایی معاون آموزش ابتدایی استان در خصوص پالایش نیروی انسانی – ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

🔴با حضور:
🔺 جناب آقای سعید ملانتاج کاسگری کارشناس مسول آموزش ابتدایی شهرستان
🔺 جناب آقای محمد تقی ایزکیان کارشناس مسول آموزش متوسطه اول
🔺 جناب آقای رامین وارسته کارشناس مسول آموزش متوسطه دوم
🔺 جناب آقای حسین قنبری  کارشناس مسول اموز اداری و تشکیلات

♦️کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon