#نشست
نشست تخصصی کارشناس مسئولان آموزش و امور اداری شهرستان تنکابن با حوزه معاونت طرح و برنامه استان مازندران  در خصوص پالایش نیروی انسانی – ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

♦️کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon