#نشست
🌺نشست تخصصی معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن با مربیان طرح تابستانه نوآموزان دوره ی پیش دبستان – ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

🔻عناوین نشست:👇👇

1⃣ کلاس بندی نوآموزان
2⃣ مشخص نمودن پنج پایگاه در سطح شهرستان جهت آموزش مجازی و حضوری نوآموزان
3⃣ تدوین محتوای آموزشی ویژه نوآموزان طرح تابستانه
4⃣ تعیین زمان شروع و پایان آموزش ویژه نوآموزان طرح تابستانه

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸کارشناسی پیش دبستانی
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon