نشست تخصصی معاونت آموزش ابتدایی با راهبران آموزشی و تربیتی – ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

🍀 در راستای نظارت بر فرآیند پروژه مهر و بررسی مسائل آموزشی مدارس ، نشست تخصصی با حضور آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان ، کارشناسان آموزش ابتدایی و راهبران آموزشی_تربیتی برگزار گردید.

🔴 عناوین نشست:
1⃣ ارائه گزارش بازدید راهبران در راستای پروژه مهر
2⃣ ارائه گزارش در خصوص برگزاری کلاس های آموزش صفحه به صفحه کتب درسی
3⃣ تعیین مدارس تحت پوشش راهبران آموزشی و تربیتی
4⃣ تدوین برنامه سالانه راهبران آموزشی
5⃣ اهدا ابلاغ به راهبران آموزشی و تربیتی

♦معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon