#نشست_تخصصی_مدرسین

🌺 نشست تخصصی مدرسین کارگاه های آموزشی تخصصی معلمان جدید الورود و همکاران قبولی در آزمون استخدامی (ماده۲۸)  – ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

❕عناوین مطرح شده 🔻🔻🔻
1⃣ بررسی و تدوین شیوه نامه کارگاه های آموزشی – تخصصی
2⃣ برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه ها به صورت مجازی
3⃣ تهیه لیست افراد شرکت کننده در کارگاه آموزشی – تخصصی

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon