#نشست_راهبران_آموزشی_تربیتی
🌺نشست تخصصی راهبران آموزشی تربیتی دوره ابتدایی با حضور معاونت محترم آموزش ابتدایی – ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

🔴محورهای نشست:
1⃣ بررسی شیوه نامه طرح ملی شهاب
2⃣ارائه توضیحات در خصوص شیوه نامه ثبت ارزشیابی نوبت دوم دوره ابتدایی
3⃣ارائه و تحلیل گزارش کار راهبران آموزشی-تربیتی دوره ابتدایی

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon