#نشست
🛑 نشست تخصصی راهبران آموزشی – تربیتی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

🌺عناوین مطرح شده در جلسه 🔻🔻🔻:

1⃣ شرح گزارش کمی و کیفی بازدید راهبران
2⃣ تنظیم ساختار فرم بازدید خرداد ماه
3⃣ بررسی شیوه نامه ستاد ثبت نام

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon