#نشست
🌼 نشست تخصصی حوزه معاونت آموزش ابتدایی محور (۱) و غرب استان مازندران

🔴محورهای نشست:
1⃣ ارائه گزارش کار معاونین آموزشی شهرستان های محور (۱) و غرب استان
2⃣ ارائه گزارش کار کارشناس مسئولان شهرستان های محور (۱) و غرب استان
3⃣ هم نشینی در خصوص مسائل آموزشی

♦️چهارشنبه : ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
♦️ساعت : ۸ لغایت ۱۴
♦️مکان: شهرستان تنکابن،  نشتارود ، روستای گردشگری آلکله ، دبستان هیات امنایی شهید عسگرپور

🔸معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن

🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon