#پوستر_علمی_درس_پژوهی

🛑 پیرو بخشنامه درس پژوهی با رویکرد مجازی – پژوهشی ، داوری آثار دریافتی از مدارس توسط کمیته درس پژوهی انجام گرفت ، لذا به آثاری که منتخب شده اند گواهی حضور در فعالیت های پژوهشی تعلق خواهد گرفت.

❗️همچنین پوسترهای علمی منتخب به مرور زمان در کانال و اپلیکیشن بارگذاری خواهند شد.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon