در راستای اجرای دومین فراخوان یاددهی – یادگیری سال تحصیلی 1400-99 ، برگزیدگان فراخوان طی جدول پیوستی ارسال می گردد. ضمن تشکر از کلیه ی شرکت کنندگان و مدیرانی که زمینه حضور فعال همکاران را مهیا نموده اند ، امید است این فعالیت ها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.

لازم به ذکر است؛ برای کلیه ی منتخبین شهرستانی (گروه اول: 8 ساعت ) ،  (گروه دوم: 6 ساعت )، (گروه سوم: 4 ساعت )
گواهی فعالیت های مکمل آموزشی به همراه تقدیرنامه صادر و به مدارس ارسال خواهد شد.

جهت اطلاع همکاران گرامی ؛ با عنایت به اینکه آثار جمع آوری شده در دومین فراخوان یاددهی – یادگیری حاصل تلاش ، کوشش و تجربه تک تک شما عزیزان بوده است ؛  لذا  جهت دریافت آثار برای استفاده در کلاس های درس ، خصوصاً فضای مجازی شاد ؛ می توانند با در اختیار داشتن فلش حداقل 4G (ترجیحاً خالی) به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند.