در راستای اجرای اولین فراخوان یاددهی – یادگیری سال تحصیلی 99-98 ، برگزیدگان فراخوان طی جدول پیوستی ارسال می گردد.

ضمن تشکر از کلیه ی شرکت کنندگان و مدیرانی که زمینه حضور فعال همکاران را مهیا نموده اند ، امید است این فعالیت ها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.

لازم به ذکر است؛ برای کلیه ی منتخبین شهرستانی (گروه اول: 8 ساعت ) ،  (گروه دوم: 6 ساعت )، (گروه سوم: 4 ساعت ) و   (گروه شایسته تقدیر: 2ساعت )  گواهی صدور گواهی فعالیت های مکمل آموزشی به همراه تقدیرنامه صادر و به مدارس ارسال خواهد شد.

لازم به ذکر است ؛ با عنایت به اینکه آثار جمع آوری شده در اولین فراخوان یاددهی – یادگیری سال تحصیلی 99-98 حاصل تلاش ، کوشش و تجربه تک تک شما عزیزان بوده است ؛  لذا  جهت دریافت آثار برای استفاده در کلاس های درس ، خصوصاً فضای مجازی شاد ؛ می توانند با در اختیار داشتن فلش حداقل 8G (ترجیحاً خالی) به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی مراجعه نمایند.