فعالیت‌های زنگ هنر:

🔰ارتباط با طبیعت (رفتن به پارک و برقراری ارتباط حسی)

🔰نقاشی

🔰نقاشی گروهی برای داستان یا شعر (کتاب سازی)

🔰طراحی حیوانات با کمک اشکال هندسی

🔰چاپ دستی با مهرهای دست ساز

🔰کاردستی

🔰ساختن شکل های متحرک (نقاشی متحرک)

🔰کتاب سازی (ابتدا قصه و بعد نقاشی و سپس صحافی آنها)

🔰ساختن مهر با سیب زمینی و…

🔰شکل سازی با وسایل دور ریختنی

🔰ساختن طبل

🔰حجم سازی با روش‌های ترکیبی یا انگشتی فتیله‌ای (کار با گل رس)

🔰رنگ آمیزی کارهای گلی

🔰آشنایی با سازهای کوبه‌ای یا ملی (نی، تار، سه تار، سنتور، کمانچه، دف و…)

🔰تولید صدا با طبل های دست‌ساز (استفاده از کاردستی های ساخته شده دانش آموزان)

🔰خواندن سرود جمهوری اسلامی

🔰خواندن شعر و سرود همراه با ریتم خاص و مناسب

🔰قصه گویی

🔰قصه گویی همراه با اجرای نقش

🔰کامل کردن قصه‌ی ناتمام (به صورت فی البداهه)

🔰نوشتن قصه و خاطره (کتاب سازی)

🔰تعریف خاطره همراه با اجرای نقش

🔰نمایش

🔰بازی (سوال های دقتی در مورد جزئیات)

🔰بازی (تاریک و روشن)

🔰بازی (انجام تخیلی کارهای روزمره ساده)

🔰بازی (گفتگوهای فی البداهه)

🔰اجرای قصه به صورت نمایش