🔺 در راستای تشکیل کلاس های جبران و تثبیت یادگیری (تابستان 1401)

🌷 با توجه به شرایط بیماری کرونا و آموزش‌های غیر حضوری ، آسیب‌های زیادی به آموزش دانش آموزان دوره ابتدایی از قبیل افت تحصیلی ، تکرار پایه و ترک تحصیل وارد شده است.

🍀 هدف از اجرای این طرح “تعمیق یادگیری و تقویت بنیه علمی دانش آموزان ، حمایت از دانش آموزان لازم‌ التوجه و کاهش افت تحصیلی، تکرار پایه و ترک تحصیل” می باشد. لذا همکاری آموزگاران جهادی برای اجرای مناسب طرح جبران و تثبیت یادگیری ، برای آینده دانش آموزان این شهرستان ، بسیار اثر بخش خواهد بود.

💐 آموزگاران جهادی که تمایل به همکاری در تدریس کلاس های جبران و تثبیت یادگیری دارند ؛ از طریق لینک الکترونیکی زیر ، تا تاریخ 1401/04/05 در این اقدام جهادی ، ثبت نام نمایند. 👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvhE42aVpswYeEn13bKu9vhDCGspGk3Gul1x6U2_EqSyU38Q/viewform?usp=sf_link

♦معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon