#شیوه_نامه
🔴 شیوه نامه پایش مستمر از کلاس های درس مجازی و حضوری 1401-1400

✅ شیوه نامه پایش مستمر از کلاس های درس حضوری و مجازی (آنلاین) ویژه مدارس مستقل دوره ی ابتدایی در سال تحصیلی 1401-1400 به پیوست ارسال می گردد.
شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه ، مساعی خویش را در فرآیند اجرای طرح مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند.
لازم به ذکر است ، عملکرد طرح پایش مستمر در طول سال تحصیلی به صورت کمی و کیفی توسط کمیته ی شهرستانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که حاصل عملکرد کمی و کیفی مدرسه ملاک اصلی اجرای بند 10 شاخص تفاهم نامه می باشد.

📑نحوه تکمیل فرم :

1⃣ کلیه مدارس مستقل روستایی ، مستقل شهری ، هیات امنایی ، شاهد و غیردولتی دوره ی ابتدایی ، مجری اجرای طرح می باشند.
2⃣ در مدارس مستقل (روستایی و شهری) ، مسئولیت مستقیم بازدید از کلاس های درس ، بایگانی بازدید ها و ثبت فرم الکترونیکی بر عهده معاونین آموزشی مدارس می باشد.
3⃣ مدارسی که معاون آموزشی ندارند ، مسئولیت مستقیم بر عهده میر مدرسه می باشد.
4⃣ حداقل بازدید ها 10 مورد (60%) و حداکثر ثبت بازدید ها 17 مورد (100%) در فرم الکترونیکی مهرماه پیش بینی گردیده است .
5⃣ کلیه ی بازدید ها در (جدول ثبت پایش مستمر) به صورت صحافی شده در مدرسه بایگانی گردد.
6⃣ در پایان هر ماه تمامی مدارس موظف هستند ، خلاصه ای از گزارش بازدید ماهانه مدرسه را در فرم الکترونیکی ثبت نمایند .

🗒 نحوه ثبت الکترونیکی بازدید ها :

1⃣ می توانید از طریق لینک زیر فرم الکترونیکی را بعد از هر بازدید ثبت نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDzP_H7-NRvbSDun_QaEcvnSuG4jxsyxGabzpugZtpC_-Vwg/viewform?usp=sf_link

2⃣ با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی ؛ می توانید فرم ثبت الکترونیکی پایش مستمر را انتخاب و ثبت نمایید.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی

جدول ثبت پایش مستمر از کلاس های درس مجازی و حضوری 1401-1400