🌼 شیوه نامه سومین فراخوان یاددهی – یادگیری (خلاق شو) ویژه فضای مجازی و حضوری ۱۴۰۱-۱۴۰۰

❇ شیوه نامه سومین فراخوان فرآیند یاددهی – یادگیری (خلاق شو) ویژه فضای مجازی و حضوری در سال تحصیلی 1401-1400 به پیوست ارسال می گردد.

🌺 شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه ، مساعی خویش را در فرآیند اجرای طرح مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند و نسبت به اطلاع رسانی آموزگاران و معاونین آموزشی اقدام و تا تاریخ 1400/10/25 فرم الکترونیکی و آثار شرکت کنندگان را به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی ارسال نمایند.

❇ مراحل اجرای فراخوان:

1⃣ به منظور کیفیت بخشی به آموزش در فضای مجازی و حضوری و استفاده از تجربیات معلمان در کلاس های درس مجازی و حضوری ، اجرای سومین فراخوان ياددهی – يادگيری ویژه آموزگاران ، مدیران و معاونین آموزشی کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی در سه محور ” نمایش خلاق ، تکالیف خلاقانه ، اینفوگرافیک ” در سطح شهرستان برگزار می گردد.
2⃣ کلیه ی آموزگاران جهت شرکت در فراخوان می توانند در پایه تثبیتی خود شرکت نمایند.
3⃣ مدیران و معاونین آموزشی جهت شرکت در فراخوان می توانند به دلخواه یکی از پایه ها را انتخاب نمایند.
4⃣ هر همکار فقط می تواند در 1 محور انتخابی ، آثار خود را ارسال نماید.
5⃣ مهلت ارسال آثار و ثبت فرم الکترونیکی تا تاریخ 1400/10/25 می باشد.
6⃣ همکاران محترم می توانند جهت ثبت اطلاعات خود به منظور شرکت در سومین فراخوان یاددهی یادگیری (خلاق شو) از طریق فرم الکترونیکی زیر به دو روش ذکر شده اقدام نمایند.🔻🔻
🔸روش اول : می توانید جهت شرکت در سومین فراخوان یاددهی – یادگیری (خلاق شو) با استفاده از فرم الکترونیکی زیر یا کد QR ، اطلاعات خود را ثبت نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzFa6OYIC39K-UTLbYeKCO9VF8ZCv5A5cnfptLCJB-2wubig/viewform?usp=sf_link

🔸روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی می توانید فرم ثبت الکترونیکی شرکت در فراخوان یاددهی – یادگیری (خلاق شو) را انتخاب و ثبت نمایید.
7⃣ روش های ارسال اثر:
🔅 روش اول: ارسال اثر از طریق پیام رسان شاد به شماره همراه
09118915806
🔅روش دوم: ارسال اثر از طریق جی میل به آدرس
tetonekabon@gmail.com

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon

🔻🔻🔻 پیوست 🔻🔻🔻