🔻ویژه آموزگاران پایه چهارم ، پنجم و ششم دوره ی ابتدایی

🍀 شیوه نامه برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) ویژه آموزگاران پایه چهارم ، پنجم و ششم دوره¬ی ابتدایی در سال تحصیلی1401-1400 به پیوست ارسال می گردد. شایسته است مدیران محترم ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه ، مساعی خویش را در فرآیند اجرای طرح مطابق جدول زمان بندی مندرج در شیوه نامه بکار گیرند و نسبت به اطلاع رسانی معاونین آموزشی ، آموزگاران پایه چهارم ، پنجم و ششم اقدام نمایند.

🔴 مراحل برنامه ملی شهاب:

1⃣ برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) ویژه دانش آموزان پایه چهارم ، پنجم و ششم دوره ی ابتدایی می باشد.

2⃣ تاکید می گردد ؛ آموزگاران محترم قبل از تکمیل فرم مقیاس ارزیابی استعداد دانش آموز ، فرم را کامل مطالعه نمایند.

3⃣ فرم مقیاس ارزیابی استعداد دانش آموز به صورت دستی توسط آموزگار تکمیل و تا تاریخ 1401/02/30 در سامانه ثبت گردد.

4⃣ نسخه اصلی فرم مقیاس ارزیابی استعداد دانش آموز باید در پرونده دانش آموزان بایگانی گردد.

5⃣ پرونده دانش آموزانی که در پایه ششم فارغ التحصیل می شوند ؛ فرم شهاب پایه چهارم ، پنجم و ششم جهت استفاده در فرآیند هدایت تحصیلی متوسطه اول ، پیوست باشد.

6⃣ فرم مقیاس ارزیابی استعداد دانش آموز ویژه ارزیابی آموزگار (گویه ها) برای سال تحصیلی 1401-1400 پیوست می باشد.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی پیش دبستان و دبستان

🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon

🔻🔻🔻🔻 پیوست 🔻🔻🔻🔻

دانلود شیوه نامه طرح شهاب

دانلود فرم گویه های برنامه ملی شهاب