مساله شناسایی ، جذب و حمایت از نخبگان از جمله مواردی است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه اندیشمندان و صاحب نظران کشور است و در اسناد بالادستی کشور نیز نمود بارزی دارد. در (سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران 1404) آمده است که کشور در افق 1404 می بایست (برخوردار از دانش پیشرفته ، توانا در تولید علم و فناوری ، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی ) باشد. در همین راستا طرح شهاب به دنبال شناسایی آن دسته از دانش آموزان با استعدادی است که به دلیل ناآشنایی خانواده یا معلمان و مربیان باویژگی های کودکان با استعداد به صورت ناشناخته باقی مانده اند ، یا به دلیل عدم امکان دسترسی به فرآیندهایی همچون جشنواره ها و نتوانسته اند استعدادها و توانایی های خود را به نهادهای نخبگانی عرضه نمایند.

برنامه ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر (شهاب) بر اساس این شیوه نامه در پایه های چهارم ، پنجم و ششم دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن اجرا خواهد شد.

اهداف برنامه ملی شهاب:

  • شناسایی ، هدایت و حمایت آموزشی – تربیتی و معنوی دانش آموزان استعدادهای برتر ( از دوره آموزش ابتدایی تا پایان دوره آموزش متوسطه و زمینه سازی برای استمرار حمایت ها در مراحل مختلف آموزش عالی).
  • پرورش استعدادهای برتر و سرآمد و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رشد و بالندگی دانش آموزان
  • تقویت و درونی کردن هویت دینی و ملی دانش آموزان استعدادهای برتر در دوره های تحصیلی مختلف آموزش عمومی به منظور احساس مسئولیت برای ایفا نقش سازنده در اعتلای کشور
  • حمایت تربیتی و معنوی از دانش آموزان استعداد برتر به منظور بهره مندی از توانمندی ها و قابلیت های آنها در تعالی و پیشرفت کشور