سابقه خدمت : 14 سال

مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس آموزش ابتدایی

شماره تماس : 09116615006

نحوه فعالیت :

ارسال فایل های آموزشی مورد تایید هر هفته شنبه 

پاسخ به مشکلات آموزشی چالش ها و مفاهیم کتاب های درسی از طریق پیام رسان شاد در روز پنج شنبه ساعت 11 الی 12