سابقه خدمت : 9 سال

مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس برنامه ریزی درسی

شماره تماس : 09357565291

نحوه فعالیت :

ارسال فایل های آموزشی مورد تایید به صورت هفتگی

ارسال محتویاتی با هدف ارتقا سطح علمی و مهارتی معلمان

پاسخ به مشکلات آموزشی از طریق پیام رسان شاد یا گفت و گوی صوتی

جلسه هم اندیشی ماهانه به صورت گفت و گوی صوتی بر اساس چالش های همکاران

جلسات عمومی فصلی با موضوعات از پیش تعیین شده ( ارزشیابی توصیفی ، مدیریت کلاس مجازی و نیمه حضوری و … )

برنامه ریزی جهت ارتقای سطح آموزشی و مهارتی همکاران جدید الورود