سابقه خدمت : 8 سال

مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

شماره تماس : 09111940843

نحوه فعالیت :

ارسال فایل های آموزشی مورد تایید از شنبه تا چهارشنبه راس ساعت 12 الی 13:30

جلسه پرسش و پاسخ هر ماه روزهای پنجشنبه با موضوعات ( مسائل درسی ، ارائه راهکار درخصوص مسائل فضای مجازی و … )