سابقه خدمت : 9 سال

مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس مشاوره

شماره تماس : 09399010116

نحوه فعالیت :

ارسال فایل های آموزشی با موضوع فناوری در گروه های 6 گانه پایه های تحصیلی

ارسال محتویاتی با هدف ارتقا سطح علمی و مهارتی معلمان

پاسخ به مشکلات آموزشی از طریق پیام رسان شاد یا گفت و گوی صوتی