سابقه خدمت : 29 سال

مدرک و رشته تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

شماره تماس : 09197113972

نحوه فعالیت :

برنامه ریزی جهت ارتقا سطح علمی ، مهارتی و پژوهشی همکاران