با عنایت به اجرای دومین فراخوان جریان یاددهی – یادگیری  ، برای عملیاتی نمودن راهکارهای 1، 3 و 8   سند تحول بنیادین، مبنی بر به روز رسانی توانمندی های تربیتی و تخصصی معلمان و افزایش توانمندی فردی و گروهی آنان در فرآیند آموزش و کیفیت بخشی به کلاس های درس ، کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی شهرستان در نظر دارد با اجرای فرآیند یاددهی – یادگیری ويژه فضای مجازی شاد (مرحله اول)  ، در عرصه ی آموزش و یادگیری فرصتی را ایجاد نماید تا معلمان علاوه بر کسب دانش و مهارت های لازم  ، بار دیگر واژه های خلاقیت ، نوآوری، شکوفایی ، بالندگی و پویایی را در فضای مجازی (شاد) غنای بیشتری بخشند.

به منظور کیفیت بخشی به آموزش در فضای مجازی (شاد) و استفاده از تجربیات معلمان در کلاس های درس مجازی ،                 اجرای دومين فراخوان ياددهی – يادگيری در سه مرحله ویژه آموزگاران و معاونین آموزشی کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی در چهار محور ( فارسی ، ریاضی ، علوم تجربی و ساخت اپلیکیشن آموزشی) با رعایت موارد زیر در شهرستان تنکابن برگزار می گردد.