به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن، نشست تخصصی کارشناسان، راهبران و سرگروه های آموزشی آموزش ابتدایی شهرستان های تنکابن و آمل با حضور مافی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن، اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی و کارشناسان آپ تنکابن در دبستان شهید درویش تنکابن برگزار شد.

🔸در این رویداد ضمن ارائه گزارش و انتقال تجربیات بین سرگروه ها و راهبران دو شهرستان تنکابن و آمل، در خصوص چالش های پیش رو مدارس، نقش راهبران و سرگروه های آموزش ابتدایی بحث و گفتگو شد.