#پروژه_مهر_۱۴۰۰
✅ بخشنامه جلسه مجازی با شورای پروژه مهر ادارات تابعه، مدیران مدارس و برنامه ریزی برای نواختن زنگ پروژه مهر ۱۴۰۰

🔴 مخاطبین: کلیه ی مدیران دوره ی ابتدایی ، متوسطه اول ، دوم ، فنی و حرفه ای شهرستان تنکابن
🔺حضور مدیران در جلسه الزامی می باشد…

📅تاریخ: چهارشنبه 1400/04/02
⏰ راس ساعت: 11 صبح
🏢 بستر مجازی جلسه: شبکه شاد ویژه کانال مدیران مدارس ادرس 🆔 👇
🆔 @modiranmmazand

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon