#فوری

❗️قابل توجه مدیران محترم ؛
✅ جلسه عمومی با محوریت پروژه مهر برای کلیه مدیران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ راس ساعت ۱۸ عصر به صورت مجازی در بستر Google meet برگزار خواهد شد.

🛑 حضور انلاین کلیه مدیران دوره ی ابتدایی و همچنین مدیران جدید الانتصاب در جلسه الزامی است.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon