🔻ویژه دانش آموزان ورودی پایه اول ابتدایی شهرستان تنکابن

🍀 در اجرای بخشنامه تشکیل کلاس تابستانه (دو زبانه) ، جهت برنامه ریزی برای آموزش کودکان بازمانده از دوره یکساله پیش دبستانی در تابستان 1401، اطلاعات نوآموزان بدو ورود به پایه اول دبستان فاقد تجربه پیش دبستانی را در فرم الکترونیکی(پیوستی) ، تا تاریخ 1401/04/15 ثبت نمایید.

🔴فرآیند اجرا:
1⃣ طبق دستورالعمل اجرایی ستاد ثبت نام ؛ نوآموزان بدو ورود به پایه اول دبستان ، که فاقد تجربه پیش دبستانی بوده را شناسایی و مطابق فرم الکترونیکی جهت برنامه ریزی و تشکیل کلاس پیش دبستانی تابستانه به واحد آموزش ابتدایی معرفی نمایید.

2⃣ با عنایت به ماده 29 – تبصره(1) آیین نامه اجرایی مدارس، از متولدین مهرماه برای پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 1402-1401 ثبت نام به عمل می آید ؛ لذا گذراندن دوره تابستانه برای این گروه از افراد الزامی می باشد.

3⃣نحوه ثبت الکترونیکی فرم :
♦روش اول : می توانید اطلاعات را با استفاده از فرم الکترونیکی زیر یا کد QR ثبت نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWOdUg29poJzLCVxlpT1kiCnhR2WHnQzbRVWjn_pzs_0GfhA/viewform?usp=sf_link

♦ روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی ؛ می توانید فرم ثبت الکترونیکی اطلاعات نوآموزان بدو ورود به پایه اول بدون تجربه پیش دبستانی را انتخاب و ثبت نمایید.

4⃣ جهت برنامه ریزی برای تشکیل کلاس های تابستانه پیش دبستانی ؛ اسامی دانش آموزان پس از ثبت نام در مدرسه ، همان لحظه در فرم الکترونیکی ، ثبت گردد.

5⃣ تاکید می گردد ؛ با عنایت به اینکه ثبت نام این دانش آموزان در سامانه سیدا توسط واحد آموزش ابتدایی و براساس اطلاعات ثبت شده شما در فرم الکترونیکی انجام خواهد شد ؛ حتما در ثبت اطلاعات ، دقت زیاد صورت گیرد. لذا مسئولیت صحیح نبودن ، هر اطلاعات ثبت شده در فرم الکترونیکی بر عهده مدیر مدرسه می باشد.

6⃣ چنانچه مدرسه ای بیش از یک دانش آموز فاقد تجربه پیش دبستانی دارد ؛ فرم الکترونیکی می بایست ، به تعداد هر دانش آموز ثبت گردد.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon