🍀 در اجرای دستورالعمل برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان، به پیوست شیوه نامه و فرآیند های اجرایی جهش تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی در سال 1401 ارسال می گردد. شایسته است ؛ ضمن مطالعه دقیق مفاد شیوه نامه ،
لیست اسامی دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی سال 1401 را در فرم الکترونیکی(پیوستی) تا تاریخ 1401/03/30 ثبت و ارسال نمایید.

🔴 فرآیند اجرای برنامه جهش تحصیلی:

1⃣ ابتدا درخواست کتبی ولی دانش آموز مبنی بر تقاضای جهش به همراه کارنامه های فعلی و پایه های قبلی (با سطح پیشرفت خیلی خوب به استثنای دروس تربیت بدنی و وضعیت تربیتی) ، توسط مدیر مدرسه دریافت گردد.

2⃣ درخواست ولی دانش آموز و کارنامه های تحصیلی در شورای مدرسه بررسی و در صورت داشتن شرایط ، تایید گردد.

3⃣ اسامی دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی تایید شده در شورای مدرسه ، در فرم الکترونیکی ذیل ثبت و ارسال گردد:

♦روش اول : می توانید اطلاعات را با استفاده از فرم الکترونیکی زیر یا کد QR ثبت نمایید.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoa7JQEkqVIFKjfG73L1cc2HUi7mgg_u4tzC-hyH1PDGBGsw/viewform?usp=sf_link

♦روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی ؛ می توانید فرم ثبت الکترونیکی جهش تحصیلی را انتخاب و ثبت نمایید.

4⃣ چنانچه مدرسه ای بیش از یک دانش آموز (جهش تحصیلی) دارد ؛ فرم الکترونیکی می بایست ، به تعداد هر دانش آموز ثبت گردد.

5⃣ لیست دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی ، پس از تایید کمیسیون خاص شهرستان و صدور مجوز ، جهت اقدام مراحل بعدی ثبت نام ، متعاقباً طی بخشنامه به مدارس اطلاع رسانی خواهد شد.

🍀 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon