🍀 در راستای بررسی و ساماندهی وضعیت تحصیلی دانش آموزان انتقالی (ورودی) به مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن ؛ شایسته است مدیران محترم ؛ ضمن بررسی پرونده تحصیلی ، اسامی دانش آموزانی که در سال تحصیلی 1401-1400 جهت تحصیل به (مدارس شهرستان تنکابن ، انتقال ورودی بوده اند) تا تاریخ 1400/11/30 فرم الکترونیکی پیوستی را تکمیل نمایند.

🔴توضیحاتی در خصوص نحوه تکمیل فرم:

1⃣اجرای این بخشنامه برای کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی الزامی می باشد.

2⃣نحوه ثبت مشخصات دانش آموزان انتقال ورودی:
♦روش اول: می توانید مشخصات دانش آموزان (انتقال ورودی) را با استفاده از فرم الکترونیکی زیر یا کد QR ، ثبت نمایید. 👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf92vuHVegv61PjIMZcE5fLM75WYBQQpz2yhBa7KjrYWi_1Q/viewform?usp=sf_link

♦روش دوم : با ورود به بخش (فرم های الکترونیکی) در نرم افزار جامع آموزش ابتدایی ؛ می توانید فرم ثبت الکترونیکی مشخصات دانش آموزان (انتقال ورودی) را انتخاب و ثبت نمایید.

3⃣👈چنانچه مدرسه ای بیش از یک دانش آموز (انتقال ورودی) دارد ؛ فرم الکترونیکی می بایست ، به تعداد هر دانش آموز ثبت گردد.

4⃣چنانچه مدرسه ای دانش آموز (انتقال ورودی) ندارد ؛ از طریق پیامک به شماره 09118915806 (آقای جوربنیان کارشناس تکنولوژی ابتدایی) اطلاع رسانی نمایید.

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon