🍀 با عنایت به تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 14647 مورخ 1401/03/02 مبنی بر تغییر شرایط عمومی انتخاب و انتصاب در سمت های مدیریتی ، لذا بدینوسیله آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس از تاریخ 1401/03/31 به 1401/04/15 تغییر می یابد.

🍀 لازم به ذکر است ؛ به جهت اجرایی شدن تصویب نامه اخیر ، سامانه جهت ثبت نام داوطلبان جدید تا تاریخ 1401/04/04 فعال می باشد.

🔴یادآوری:

1⃣ از تاریخ 1401/04/04 متقاضیان پست مدیریت مدرسه از طریق سامانه ltms.medu.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
ltms.medu.ir
ltms.medu.ir
ltms.medu.ir

2⃣ مطابق جدول زمان بندی (جدید) زمان آزمون کتبی- الکترونیکی تاریخ 1401/04/15 می باشد.

3⃣ منابع آزمون “سند تحول بنیادین ، آیین نامه اجرایی مدارس ، دستورالعمل مالی مدارس ، برنامه درس ملی .برنامه تعالی مدیریت ، برنامه تدبیر ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری” می باشد.

4⃣ سقف امتیازات داوطلبان انتخاب و انتصاب مدیران مدارس:
♦سوابق عملکردی: 200 امتیاز
♦آزمون الکترونیکی: 300 امتیاز
♦مصاحبه: 300 امتیاز

5⃣ جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن یا با شماره 54230321 تماس حاصل فرمائید.

🖊 دبیرخانه کمیته انتخاب و انتصاب مدیران و معاونین مدارس شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon