تشکیل کارگروه فعالیت های پژوهشی – مجازی
🔺ویژه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن 1400-1401

🍀 کارگروه فعالیت های پژوهشی – مجازی با این اندیشه به وجود آمده اند که ضمن برقراري تعامل و ارتباط سازنده بین معلمان و با جلب مشارکت آنان در فرآیند تعلیم و تربیت ، زمینه استفاده از تجارب و اطلاعات علمی ، آموزشی و حرفه اي صاحب نظران و معلمان در رابطه با روش هاي نوین آموزش ، شیوه هاي سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، نقد و بررسی کتب درسی ، کاربرد تکنولوژي آموزشی ، تقویت زمینه تحقیق و پژوهش در زمینه بررسی مسائل و مشکلات آموزش مدرسه و در نهایت بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی را فراهم آورند. هدف اصلی تشکیل این کارگروه استفاده از تجارب و پیشنهادات معلمان پژوهشگر در خصوص فعالیت های آموزشی در مدارس می باشد.

🍀 کارگروه فعالیت های پژوهشی – مجازی در تاریخ 1400/09/15 اولین نشست را با هدف استفاده از تجارب و پیشنهادات معلمان پژوهشگر در خصوص فعالیت های آموزشی برگزار نموده است.

🟡 معرفی اعضای کارگروه:
🔸 سرکار خانم وجیهه فرجی الموتی مدیر دبستان سیمین دخت آراسته پور (دبیر کارگروه)
🔸 سرکار خانم سرور براتی مدیر دبستان هیات امنایی شهید درویش
🔸 جناب آقای دانیال ابراهیمی مدیر دبستات سعادت
🔸 جناب آقای محسن پورحسین آموزگار پایه ششم دبستان شاهد پسر
🔸 جناب آقای ماهان گل محمدی آموزگار پایه پنجم دبستان شهید حاتمیان

🔵اهداف کارگروه:
🔹شناسایی نیروهای توانمند در خصوص فعالیت های پژوهشی
🔹ایجاد زمینه مناسب جهت تعامل و هم اندیشی در بین معلمان
🔹توانمندسازی حرفه ای و علمی نیروی انسانی دوره ی ابتدایی
🔹و…

اولین نشست کارگروه فعالیت های پژوهش – مجازی در تاریخ 1400/09/15 با حضور جناب اقای ملانتاج کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ، کارشناس تکنولوژی ابتدایی و اعضای کارگروه تشکیل گردید.

✅ عناوین مطرح شده :
1⃣ معرفی اعضای کارگروه کیفیت بخشی به فعالیت های پژوهشی
2⃣ بیان توضیحاتی پیرامون اهمیت و ضرورت اجرای فعالیت های پژوهشی در مدارس
3⃣ برنامه ریزی جهت شروع فعالیت های پژوهشی

♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی