🌼تشکیل شورای معلمان مشترک دبستان هیات امنایی شهید درویش و شهیدان ابراهیمی

🍀 امروزه مشارکت و مدیریت مشارکتی را سومین انقلاب در مدیریت می نامند و بر این باورند که تحقق اهداف و ایجاد تحول در امور با مدیریت مشارکتی امکان پذیر است. در همین راستا اولین شورای معلمان مشترک همکاران دبستان هیات امنایی شهید درویش و هیات امنایی شهیدان ابراهیمی با محوریت موضوع شیوه های تولید محتوا و طراحی تکالیف خلاقانه با حضور آقای ملانتاج کارشناس مسئول اموزش ابتدایی ، آقای جوربنیان کارشناس تکنولوژی ابتدایی ، مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران برگزار گردید.

🌻 از مدیریت محترم دبستان هیات امنایی شهید درویش و شهیدان ابراهیمی که شرایط را جهت بحث و تبادل نظر در راستای کیفیت بخشی و ارتقای صلاحیت های حرفه ای همکاران فراهم نموده اند ؛ تقدیر و تشکر می گردد.

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon