🍀 چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری، بیش از سی سال از بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند و در جهت تحقق اهداف ، خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و با پذیرش غم و شادی و با توکل به ایزد منان در کنار سایر همسنگران از جان و مال خود گذشتند و اینک با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند.

🍀اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید ، شایسته است از زحمات بی دریغ، مساعی ارزشمند و اهتمام ویژه جنابعالی در طول مدت خدمت تشکر وقدردانی نموده، توفیق روزافزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت نمائیم .
امید است در پرتو عنایات حق همواره در کلیه شئون زندگی موفق ومؤید باشید.

🍀 از طرف:
🔴 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی آموزش ابتدایی
🔺کارشناسی تکنولوژی دوره ی ابتدایی
🔺 راهبران و سرگروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان
🔺 مدیران ؛ معاونین و آموزگاران دوره ی ابتدایی شهرستان
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon