🔅عنوان کارگاه : نشست تخصصی جهت رفع ابهامات طرح خوانا

📃مدرس : سرکار خانم پورحسینی

📌کارگاه فوق راس ساعت ۱۵ در روز یکشنبه تاریخ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ برگزار گردید.

🌼با تشکر از خانم پورحسینی مدرس کارگاه و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی

🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon