عنوان کارگاه : کلیات طرح خوانا بخش دوم (مهارت خواندن، نوشتن و … )

📃مدرس : جناب آقای حشمتی پور

📌کارگاه فوق راس ساعت ۱۵ الی ۱۸ در تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ برگزار گردید.

🌼با تشکر از جناب آقای حشمتی پور مدرس کارگاه و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی

🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon