🔅عنوان کارگاه : باید ها و نباید های آموزش پیش از دبستان

📃مدرس : جناب آقای سعید ملانتاج کاسگری

📌کارگاه فوق راس ساعت ۱۴ الی ۱۶ در تاریخ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ برگزار گردید.

🌼با تشکر از جناب آقای ملانتاج مدرس کارگاه و حضور فعال مربیان محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon