عنوان کارگاه : بررسی محتوای بسته های آموزشی
📃مدرس : سرکار خانم سکینه عبداله پور

📌کارگاه فوق راس ساعت ۸ الی ۱۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ برگزار گردید.

🌼با تشکر از سرکار خانم سکینه عبداله پور مدرس کارگاه و حضور فعال مربیان محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی
🆔 @TE_Tonekabon2
https://instagram.com/Te_Tonekabon