✅ برگزاری کارگاه های آموزشی – تخصصی ویژه معلمان جدید الورود

🔅عنوان کارگاه : بررسی کلیات علوم شش پایه
📃مدرس : جناب آقای عطالله نجبایی

📌کارگاه فوق راس ساعت ۸ الی ۱۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ برگزار گردید.

🌼با تشکر از جناب آقای نجبایی مدرس کارگاه کلیات کتاب علوم شش پایه و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon