✅ برگزاری کارگاه های آموزشی – تخصصی ویژه معلمان جدید الورود

🔅عنوان کارگاه :  بررسی کلیات ریاضی شش پایه
📃مدرس : سرکار خانم زبیده پورحسینی

📌کارگاه فوق راس ساعت ۸ الی ۱۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ برگزار گردید.

🌼با تشکر از سرکار خانم زبیده پورحسینی مدرس کارگاه کلیات کتاب ریاضی شش پایه و حضور فعال همکاران محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/Te_Tonekabon