✅ عناوین مطرح شده : 🔻🔻🔻

1⃣ بیان اهداف کلی طرح توسط جناب آقای ملانتاج ، کارشناس مسئول آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
2⃣ بیان کلیات طرح توسط جناب آقای جوربنیان ، کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی
3⃣ بیان نحوه اجرای طرح در کلاس درس و جزئیات طرح توسط سرکار خانم شیخ کاظمها مدرس منطقه ای طرح سواد دیجیتال و سرگروه فناوری دوره ی ابتدایی

🔸 با تشکر از حضور سرکار خانم تقیان ، کارشناس پیش دبستانی و ابتدایی و همچنین کلیه مدیران ، معاونین و آموزگاران مجری طرح تحولی ارتقا مهارت برنامه نویسی و سواد دیجیتال


♦کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔺 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon