وبینار تخصصی درس پژوهی با رویکرد مجازی – پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 1400/01/30 راس ساعت 11 با حضور معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن (جناب آقای امین اسماعیلی) ،‌کارشناس مسئول آموزش ابتدایی (جناب آقای سعید ملانتاج کاسگری) ،‌کارشناس تکنولوژی ابتدایی (جناب آقای محمد مهدی جوربنیان) و ‌دکتر حمزه آبار مدرس تخصصی وبینار ،‌برگزار شد.