📃مدرس : جناب آقای ساسان زرانی

📌کارگاه فوق راس ساعت ۱۶ الی ۱۸ در روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ برگزار گردید.

🌼با تشکر از جناب آقای زرانی مدرس کارگاه و حضور فعال مدیران و معاونین محترم

🎯 کارشناسی آموزش ابتدایی تنکابن
🎯 کارشناسی پیش دبستانی و ابتدایی