🍀 همایش تجلیل از همکاران دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن با حضور آقای مافی معاون مدیرکل مدیر آموزش و پرورش شهرستان تنکابن ، آقای اسماعیلی معاون آموزش ابتدایی شهرستان ، خانم بلالمی معاون امور پرورشی ، کارشناسان ، پیشکسوتان آموزش ابتدایی ، راهبران آموزشی – تربیتی ، سرگروه های آموزشی ، مدیران ، معاونین آموزشی و معلمین محترم دوره ی ابتدایی در سالن همایش کانون شهید صالحی برگزار گردید.

♦معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon